×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

1.

عنوان کتاب: اصول تشخيص و درمان تنگي راههاي هوايي بدنبال لوله گذاري

نویسندگان:دكتر عزيزاله عباسي، دكتر محمدبهگام شادمهر و ....

ويراستار: ابوالقاسم دانشور كاخكي

نشر: تهران،  بیمارستان مسیح دانشوری، 1382

چاپ و صحافي: مركز و انتشارات وزارت امور خارجه

 

2.

عنوان کتاب: لوله هاي سينه و اصول تخليه مايع وهوا از فضاي جنب

نویسندگان:دكتر عزيزاله عباسي، دكتر محمدبهگام شادمهر و ...

ويراستار: ابوالقاسم دانشور كاخكي

نشر: تهران،  بیمارستان مسیح دانشوری، 1385

چاپ و صحافي: موسسه انتشارات نزهت

 

3.

عنوان کتاب: بررسي آزمايشگاهي  و تفسير شستشوي برونكوآلوئولر

نویسندگان:فروزان محمدي، زهره محمدطاهري

ويراستار: ليلا سيف اللهي

نشر: تهران،  بیمارستان مسیح دانشوری، 1390

شابک: 978-600-5069-39-6

 

4.

عنوان کتاب: برونكوسکوپی عملی

نویسندگان:   حمیدرضا جباری دارجانی، اردا کیانی

با همکاری: آزاده عرب، نگار شیخی

نشر: تهران،  بیمارستان مسیح دانشوری، 1390

شابک: 978-600-5069-36-5

 

5. 

عنوان کتاب : راهنمای مراقبت از تراکئوستومی اطفال در منزل

ترجمه : دکتر ساویز پژهان، 1392

 

6.

عنوان کتاب: بررسی آزمایشگاهی و تفسیر برونکو الوئولر

تالیف: دکتر فروزان محمدی، 1392

 

7.

عنوان کتاب: برونکوسکوپی تشخیصی

تالیف: دکتر حمید رضا جباری دارجانی- دکتر اردا کیانی ، 1392

 

8.

عنوان كتاب: گرایش های امروزه در درمان جراحی تنگی های بعد از لوله گذاری نای

تاليف: دكتر عزيزاله عباسي دزفولي و همكاران

نشر: تهران، بيمارستان مسيح دانشوري، 1394

چاپ و صحافي: موسسه انتشارات زروام

 

 

 

 

 

 

تنظیمات قالب