×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

فرصت های پژوهشی

 مرکز تحقیقات بیماری های نای در ارتباط تنگاتنگ با بخش های جراحی و داخلی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری است. این بیمارستان مرکز ارجاع بیماریهای ریوی از سراسر ایران و کشور های منطقه می باشد و با دارا بودن تعداد بسیار زیاد و متنوع بیماران فرصت های پژوهشی ارزشمندی در راستای تولید علم در اختیار محققین قرار می دهد.

محققین رشته های مختلف علوم پایه ، بالینی ، مهندسی پزشکی و فنی مهندسی می توانند در زمینه های معرفی شده، طرحهای تحقیقاتی  مشاهده ای یا مداخله ای به صورت مدل حیوانی  ( Experimental Study )  و یا کارآزمایی بالینی  (Clinical Trial)ارائه دهند و از حمایت های علمی ، تجهیزاتی و  سرمایه های معنوی این مرکز استفاده نمایند.

شایان ذکر است حقوق محققین محفوظ و براساس قوانین Authorship  می باشد.

 

زمینه های پژوهش:

روش های تشخیصی بیماری های نای

          پروتکل های درمانی و انجام کارآزمایی بالنی

تحقیق پیرامون عوارض و تداخلات دارویی درمانهای رایج

اپیدمیولوژی تنگی نای در نواحی مختلف

فاکتورهای خطر در ابتلا به تنگی نای

انجام KAP-Study در جامعه ی پزشکان، بیماران و پرستاران

 

 

 

 

 

تنظیمات قالب