×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

مشاهده روزمه رئیس مرکز

 

 

نام و نام خانوادگی :دکتر محمد بهگام شادمهر

مدرک تحصیلی :فوق تخصص جراحی توراکس(قفسه سینه)

رتبه علمی :استاد

گروه آموزشی :توراکس (قفسه سینه)

پست الکترونیک :     mbshadmehr@sbmu.ac.ir

آدرس محل کار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی- بیمارستان دکتر مسیح دانشوری- مرکز تحقیقات بیماریهای نای

تلفن: 27122016

فاکس:26105387

 

 

 

 

تنظیمات قالب