×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

خط مشی طرحهای تحقیقاتی

مرکز تحقیقات بیماریهای نای

 

انواع طرحهای تحقیقاتی اعم از تحقیقات بالینی و بنیادی که در مرکز تحقیقات بیماریهای نای تصویب و اجرا می گردند، 80% در راستای اولویتهای مرکز تحقیقات بیماریهای نای می باشند. انواع طرحها عبارت است از:

1-    طرحهای داخلی:مجری این طرحها همکاران پژوهشی مرکز و سایر مراکز تحقیقاتی پژوهشکده می باشند.

2-    طرحهای سفارشی:این پروژه ها به سفارش سازمانهای دیگر جهت بررسی یک وضعیت مداخله درمانی پیشگیری یا تشخیصی و ... توسط مرکز تحقیقات بیماریهای نای انجام می گیرد.

3-    طرحهای مشترک:امکانات موجود در مرکز تحقیقات بیماریهای نای و ارایه خدمات بالینی و درمانی در پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، زمینه مناسبی برای انجام طرحهای مشترک با مراکزی که در زمینه علوم پایه فعالیت می کند، فراهم آورده است. لذا طرحهای پژوهشی بسیاری در خصوص پروسسینگ بافت هایی از قبیل آئورت نای به بررسی های ژنتیکی، ایمونولوژیک و بیومکانیک به صورت مشترک با مراکز دیگر در حال انجام است.

4-    طرحهای دانشجویی:به دنبال برگزاری تورهای دانشجویی، دانشجویان علاقمند به تحقیق و پژوهش با فرصت های پژوهشی موجود در مرکز آشنا شده و در صورت تمایل قادر به همکاری با مرکز در قالب پایان نامه یا طرح تحقیقاتی می باشند. این مرکز با همکاری در جمع آوری نمونه های مرتبط با مرکز راهنمایی علمی در خصوص تدوین پروپوزال، روش انجام کار، آنالیز داده ها، در اختیار گذاشتن فضای فیزیکی و امکانات لازم شرایطی را فراهم می آورد تا محقق در اسرع وقت به هدف پژوهش خود دست یابد.

 

 

 

تنظیمات قالب