×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

مقدمه

 با توجه به آمار بالای تصادفات رانندگی در کشور و بستری شدن مصدومین در مراکز مراقبتهای ویژه ، اساتیدجراحی توراکس تصمیم به تاسیس مرکز تحقیقات بیماریهای نای با اهداف پژوهشی ، آموزشی در راستای درمان و پیشگیری بخصوص در زمینه تنگی های نای که شایع ترین علت جراحی های نای می باشند را گرفتند. لذا مجوز تاسیس این مرکز از دانشگاه در دی ماه سال 1386  در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری اخذ گردید. اعضای هیئت موسس 5 نفر از اساتید هیئت علمی بودند. مرکز کار خود را با سه نیرو در یک فضای 3*3 متر مربع شروع کرد. حدود یکسال بعد از تاسیس ، موافقت اصولی از طرف وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی صادر شد. بدنبال آن انجام پروژه های معتبر تحقیقاتی و انتشار مقالات در ژورنالهای معتبر موافقت قطعی مرکز در سال 1394 کسب گردید. در حال حاضر بدنبال بیش از 30سال تجربه در درمان بیماریهای نای و داشتن بانک اطلاعاتی البرز بیش از 4000 بیمار ، بخصوص بیماران مبتلا به تنگی های نای بدنبال لوله گذاری در بخش جراحی قفسه سینه بیمارستان دکتر مسیح دانشوری  مهمترین اولویت مرکز تحقیقات نای تنگی نای بدنبال لوله گذاری می باشد.

 

 ماموریت

 پیشگیری و درمان تنگی های نای

 

ارزشها

ما در این مرکز حل مسائل نظام سلامت را از اولویتهای پژوهشی قرار میدهیم. تمام فعالیتها را بصورت تیمی و اشتراک همگانی انجام میدهیم. مشارکت جو و مسئولیت پذیر هستیم. تعهد میکنیم که حریم امنیت اطلاعاتی بیماران حفظ شود ارزشها و کرامت انسانی اشان را خدشه دار نکنیم . بیانیه هلسینکی و اصول اخلاق پزشکی و اسلامی  را رعایت  میکنیم .کدهای اخلاقی ، رفتاری و شغلی را رعایت می کنیم.کرامت و حقوق انسانی را حفظ میکنیم. مردم مدار و قانون مدار هستیم . حقوق نویسندگان و پژوهشگران و حقوق مربوط به مالکیت معنوی و مالی را رعایت میکنیم. هیچ چیز را بدون شواهد و مستندات کافی نمی پذیریم . حرمت و احترام برای تحقیقات بین رشته ای قائلیم که سیاست منتج از آن انجام پژوهشهای بین رشته ای است.، آنچه را یافته ایم در اختیار همگان قرار میدهیم .صداقت و امانتداری در نشر مطالب علمی داریم ، به حریم یکدیگر احترام میگذاریم و گنجینه تجربیات ارزشمند را با سیاست مستند سازی حفظ می کنیم.

 

آرمانها

 ایران و کشورهای منطقه کشورهایی بدون عارضه تنگی نای بدنبال انتوباسیون

 

چشم انداز

   جایگاه مرکز تحقیقات بیماریهای نای

- مرکز رفرانس پیوند نای طبیعی یا مصنوعی در ایران و کشورهای منطقه

- مرکز اصلی ساخت نای مصنوعی در ایران و کشورهای منطقه

- مرکز رفرانس تولید گایدلاین پیشگیری از تنگی نای در ایران و کشورهای منطقه

- مرکز اصلی تولید علم و فناوری در زمینه بیماریهای نای

 

شناسایی ذینفعان

1- مردم 2- محققین 2- بیماران 3-  دانشگاههای علوم پزشکی 4- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 5- بیمارستانها 6- پلیس راهنمایی و رانندگی 7- پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی 8- سایر مراکز تحقیقاتی 9- اورژانس کشور10-پرسنل مرکز 11- پزشکان

 

اهداف کلان

-  ارتقاء سطح کیفی خدمات سلامت (پیشگیری و درمان)  در زمینه بیماریهای نای

- بهترین آموزشها و معتبرترین پژوهشها در زمینه بیماریهای نای

- بالاترین مرجع مطالعات علمی در مورد بافتها ی مهندسی شده نای، پیوند نای از بافتهای طبیعی و پیوند نای مصنوعی

- رفرانس گاید لاین پیشگیری از تنگی نای

 

مضامین استراتژی

 

مضمون شماره یک: رشد منابع انسانی

استراتژی ها: مدیریت دانش، جانشین پروری، جذب نخبگان ، ارتقای توانمندی پژوهشگران ، شایسته سالاری، حرفه ای مداری

 

مضمون شماره دو: تعالی در مدیریت انتشار اطلاعات و بازاریابی

استراتژی ها : مدیریت  کیفیت و استقرار مدل تعالی سازمانی، برقراری ارتباط با صنعت ، برقراری ارتباط با گروههای علمی ، افزایش حمایت موسسات و نهادهای خیریه ملی و بین المللی ، توسعه نظام مدیریت اطلاعات و فناوری ، برقراری ارتباط با دانشگاههای کشور، برقراری ارتباط با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، برقراری ارتباط با معاونت تحقیقات و فنآوری، برقراری ارتباط با رسانه ها

 

مضمون شماره سه: تعالی در مدیریت پژوهش و تسهیلات

استراتژی ها: بهسازی آزمایشگاههای مهارت بالینی و حیوانات ، ایجاد آزمایشگاه کشت سلولی ، افزایش فضای فیزیکی مرکز تحقیقات ،تبعیت از نقشه ره نگاشت علم و فن آوری، ارتقای توانمندی مدیران پژوهشی ،توسعه سایت مرکز

 

مضمون شماره چهار: نیاز سنجی ،نوآوری، اکتشافات، اختراعات

استراتژی ها: ایده یابی ، حرکت در مرزهای دانش، به روز بودن ، ابداع روشهای نوین درمانی ، پیشگیری مبتنی بر شواهد، ایجاد محصول جدید ( نای مصنوعی) ، ایجاد فن آوری های جدید ( پیوند نای ) و گاید لاین های پیشگیری و درمانی

 

مضمون شماره پنج: پاسخ گویی به نیازهای جامعه و دولت

استراتژی ها:کاهش بروز تنگی نای در کشور و منطقه ، کاهش بار بیماری تنگی نای در کشور ، حمایت از بیماران تنگی نای ،ارتقای روشهای درمان صدمات نای،  ارتقای سلامت در جامعه ایرانی و منطقه

 

مضمون شماره شش: تولید و تعالی دانش پزشکی روا و پایا

استراتژی: توسعه کمی و کیفی تحقیقات و فناوری در زمینه بیماریهای نای

 

 

 

تنظیمات قالب