×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1401/09/27 - 12:53
  • بازدید : 48
  • تعداد بازدیدکننده : 48
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
اهمیت پژوهش

فهیمه چراغی، پژوهشگر

بارزترین شاخص بالندگی و توسعه‌یافتگی یک کشور را در توانایی‌های فن‌آورانه و پژوهش‌های علمی و کاربردی آن کشور می‌دانند، لذا افزایش ظرفیت و کارآیی فن‌آوری و پژوهش‌های علمی و کاربردی، مستلزم شناخت دقیق منابع و مولفه های بالقوه ی موجود است که مجموعه‌ای از نیروی انسانی متخصص، منابع مالی و اطلاعاتی، تجهیزات و فضای کالبدی را تشکیل می‌دهد.

بارزترین شاخص بالندگی و توسعه‌یافتگی یک کشور را در توانایی‌های فن‌آورانه و پژوهش‌های علمی و کاربردی آن کشور می‌دانند، لذا افزایش ظرفیت و کارآیی فن‌آوری و پژوهش‌های علمی و کاربردی، مستلزم شناخت دقیق منابع و مولفه های بالقوه ی موجود است که مجموعه‌ای از نیروی انسانی متخصص، منابع مالی و اطلاعاتی، تجهیزات و فضای کالبدی را تشکیل می‌دهد.

از آن جا که دامنه ی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقات علمی در سطح ملی مطرح است، امروزه هر اقدامی برای روشن ساختن جایگاه تحقیق و موانع پیش‌روی آن، حایز اهمیت است.

عده‌ای از صاحبنظران بر این عقیده‌اند که عمدتاً دانش اندوختگان و مسئولان ما، دانش خود را با کمک تحقیق همراه نمی‌سازند و به همین دلیل چهره ی واقعی تحقیق و پژوهش که با به ثمر رساندن و بار آمدن آن ظاهر می‌شود، اغلب قابل مشاهده نیست. آنان روند تحقیقات را در چهارچوب بسته و محدودی مشاهده می‌کنند و در توصیفی سرانجام چنین می‌گویند: استادان ما نوشته‌اند ولی افزوده ی علمی ما به دانش موجود، کم است و چون تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده، گاها به نتایج نسبتاً مطلوب نمی‌رسد، متقاضیان پژوهش های کاربردی کم هستند.

درحال حاضر اجماع نظر مسئولین بر این است که تنها از طریق پژوهش‌های علمی می‌توان معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را حل و فصل کرد و از کنار این دستاورد گران قیمت نباید به آسانی گذشت. برنامه‌ریزی و تحقیق، لازم و ملزوم یکدیگرند و بدون برنامه‌ریزی مشخص، تحقیق اصولی انجام نخواهد شد.

دکتر فریبا قربانی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این خصوص گفت زنجیره‌ی علم از درک ارتباطات پدیده ها در طبیعت شروع می شود. در واقع کشف قوانین طبیعی اولین حلقه در زنجیره علم است که سبب شکل گیری دانش می گردد. دانش به دست آمده می توانند تبدیل به فناوری گردد و در صورتی که این فناوری بتواند به تولید و صنعت بپیوندد شرایط مناسب اقتصادی را فراهم می کند.فناوری هایی که وارد صنعت شوند سبب ثروت اندوزی در جامعه گشته و امکان ایجاد امنیت و رفاه و اقتدار را فراهم می آورند.دکتر قربانی افزود انجام مطالعات بنیادی نیاز به صرف بودجه و هزینه دارد و بیشتر مربوط به حلقه های اول زنجیره علم می باشد. هرچه به انتهای این زنجیره نزدیک میشویم پژوهش ها کاربردی تر می شود و علاوه بر هزینه بر بودن انتظار داریم درآمدزایی نیز داشته باشند.با توجه یه اینکه  تحقیق و پژوهش باید با ثمردهی همراه باشد لازم است واحدهای علمی، محققان، پژوهشگران و مراکزی که می‌خواهند از این پژوهش‌ها بهره می‌گیرند به صورت هدفمند عمل کنند و با در نظر گرفتن اولویت های پژوهشی بودجه های لازم تخصیص داده شود. اینکه چند درصد از پژوهش ها وارد صنعت شده و کاربردی می شود باید از دغدغه های همه پژوهشگران باشد.

 

  • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار سایت
  • گروه خبری : 124001
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب