×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1401/09/22 - 11:44
  • بازدید : 44
  • تعداد بازدیدکننده : 44
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
کنگره بین المللی استفاده از هوش مصنوعی در علوم پزشکی هوشمند تحت عنوان

علوم پزشکی هوشمند

در تاریخ 27 الی 29 اردیبهشت 1402 با حضور متخصصین دانشگاهی فعال در حوزه کاربرد هوش مصنوعی در علوم پزشکی و شرکت های دانش بنیان برگزار میگردد.

کنگره بین المللی استفاده از هوش مصنوعی در علوم پزشکی هوشمند تحت عنوان

"The first congress on Artificial Intelligence in Medical Science AIMS2023"

در تاریخ 27 الی 29 اردیبهشت 1402 با حضور متخصصین دانشگاهی فعال در حوزه کاربرد هوش مصنوعی در علوم پزشکی و شرکت های دانش بنیان برگزار میگردد.

این کنگره در چهار محور اصلی شامل اجلاسیه های تخصصی بین المللی در زمینه های داده های پزشکی و هوشمند سازی نظام سلامت، برگزاری مسابقات و چالش های کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی به همراه حضور شرکت های دانش بنیان داخلی و خارجی فعال در این حوزه برگزار خواهد شد.

به گزارش پژوهشگران مرکز تحقیقات بیماریهای نای استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه سلامت به منظور کشف رابطه های جدید بین متغیرها؛ کمک در تشخیص بیماری ها؛ مدل سازی و پیش بینی روند بهبود بیماری و یا پیش بینی روند تغییرات اپیدمیولوژیک بیماری ها می تواند مورد  استفاده قرار گیرد.

 به این منظور مطالعات زیادی با روش هایی از قبیل یادگیری عمیق، یادگیری ماشین، داده کاوی و بیبلیومتری و ... در مرکز تحقیقات بیماریهای نای در  پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی انجام گرفته است لذا بدین وسیله از همه علاقمندان به فعالیت در این حوزه دعوت به همکاری می گردد.

 

  • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار سایت
  • گروه خبری : 123837
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب