×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
فهیمه چراغی ، پژوهشگر
سلامت همراه

فهیمه چراغی ، پژوهشگر

سلامت همراه (Mobile Health/mHealth) اصطلاحی است که در سال 2003 وارد حیطه سلامتی شد

فهیمه چراغی، پژوهشگر
اهمیت پژوهش

فهیمه چراغی، پژوهشگر

بارزترین شاخص بالندگی و توسعه‌یافتگی یک کشور را در توانایی‌های فن‌آورانه و پژوهش‌های علمی و کاربردی آن کشور می‌دانند، لذا افزایش ظرفیت و کارآیی فن‌آوری و پژوهش‌های علمی و کاربردی، مستلزم شناخت دقیق منابع و مولفه های بالقوه ی موجود است که مجموعه‌ای از نیروی انسانی متخصص، منابع مالی و اطلاعاتی، تجهیزات و فضای کالبدی را تشکیل می‌دهد.

مرکز تحقیقات  نای
روز پژوهش

مرکز تحقیقات نای

موفقیت روزافزون علم در شناخت جهان هدفدار و قانونمند که با تکیه بر ابتکارات خلاقیت‌های به ودیعه نهاده شده از سوی خدای متعال در وجود بشر و بهره برداری از قدرت شگرف اندیشه آدمی صورت گرفته، فضای زندگی جدیدی را برای انسان‌ها به ارمغان آورده است.

علوم پزشکی هوشمند
کنگره بین المللی استفاده از هوش مصنوعی در علوم پزشکی هوشمند تحت عنوان

علوم پزشکی هوشمند

در تاریخ 27 الی 29 اردیبهشت 1402 با حضور متخصصین دانشگاهی فعال در حوزه کاربرد هوش مصنوعی در علوم پزشکی و شرکت های دانش بنیان برگزار میگردد.

مرکز تحقیقات بیماریهای نای
نقشه راه توسعه جراحی قفسه ی سینه در حال تکمیل و جمع بندی است

مرکز تحقیقات بیماریهای نای

جراحي قفسه ي سينه (توراکس) عمدتا به اعمال جراحی بر روی ریه ها، نای، پرده های جنب، دیواره ی قفسه ی سینه، مدیاستن، مری و تیروئید تمرکز دارد.

مرکز تحقیقات نای
انتصاب دکتر محمد بهگام شادمهر به عنوان مدیر گروه جراحی قفسه صدری

مرکز تحقیقات نای

انتصاب دکتر محمد بهگام شادمهر به عنوان مدیر گروه جراحی قفسه صدری دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز تحقیقات نای
فعالیت میانگین دو جراح توراکس به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت ایران

مرکز تحقیقات نای

به گزارش پژوهشگران مرکز تحقیقات نای پژوهشکده سل و بیماری های ریوی در حال حاضر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت کشور حدود 2 جراح قفسه صدری در ایران در حال فعالیت است

تنظیمات قالب