عنوان هاي مطرح شده در ژورنال كلاب سال 1394 ، در صورت تمايل براي دريافت مقالات كامل مي توانيد به آدرس tdrc.nriltd@yahoo.com همراه با مشخصات خود ايميل زده و مقالات را دريافت نمايد.

 

تازه های مزوتلیوما

Thoracic Surgical Approaches

SPN

Hemoptysis

Neuroendocrie Tumors

نقشIHC در تشخیص تومورهای ریه و پلور

نقشCT اسکن در جراحی توراکس

نقش MRI  در جراحي توراكس

نقش MRI  در جراحي توراكس - قسمت دوم


Home | Contact Us| About Us| Research| Articles| News|
Copyright © 2013 TDRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماريهاي ريوي(بيمارستان دكتر مسيح دانشوري) می باشد .