صفحه اصلي > پژوهش > مقالات > سال 1392 
 
 

Sharif Kashani, Babak, et al. "Oral l-citrulline malate in patients with idiopathic ‎pulmonary arterial hypertension and Eisenmenger Syndrome: A clinical trial." ‎Journal of cardiology (2014)‎
Fadaizadeh, L. I. D. A., MAHSA SADAT Hosseini, and S. H. I. D. E. H. Dabir. ‎‎"Role of laryngeal mask airway in interventional bronchoscopy procedures for ‎upper tracheal stenosis: case series." Middle East journal of anesthesiology 22.2 ‎‎(2013): 223-227.‎
Badiozaman Radpay, M. D., et al. "Heart–lung Transplantation in Iran: A Case ‎Report." Archives of Iranian medicine 16.7 (2013): 431.‎
Radpay, Badiozaman, et al. "Whole lung lavage of nine children with pulmonary ‎alveolar proteinosis: experience in a tertiary lung center." Iranian journal of ‎pediatrics 23.1 (2013): 95.‎
Pourabdollah, Mihan. "Histopathological findings in immunohistological staining of ‎the granulomatous tissue reaction associated with tuberculosis."‎
Jabbari, H., et al. "Conventional forceps or hot biopsy: comparative study of two ‎methods in diagnosis of endobronchial lesions." Pneumologia (Bucharest, Romania) ‎‎62.2 (2012): 80-85.‎
Mortaz, Esmaeil, et al. "Concomitant Patterns of Tuberculosis and Sarcoidosis." ‎Tanaffos 12.4 (2013): 6-9‎
Abbasidezfouli, Azizollah, et al. "Rapid Intravenous Induction of Anesthesia for ‎Dilatation of Severe Post-Intubation Tracheal Stenosis with Rigid Bronchoscopy: ‎Report of 100 Cases." International Journal of Anesthesiology Research 1.2 (2013): ‎‎62-67‎
Fahimi, Fanak, et al. "Comparative effects of amlodipine and sildenafil on the NT-‎proBNP levels of patients with COPD-induced pulmonary hypertension." European ‎Respiratory Journal 38.Suppl 55 (2011): p2362.‎
‎Saghebi, Seyed Reza, et al. "The role of T-tubes in the management of airway ‎stenosis." European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 43.5 (2013): 934-939.‎
‎Mirhosseini, Seyed Mohsen, et al. "Continuous renal replacement therapy versus ‎furosemide for management of kidney impairment in heart transplant recipients ‎with volume overload." Interactive cardiovascular and thoracic surgery (2012): ivs492.‎
Jamaati, Hamid Reza, et al. "Evaluation of plethysmography for diagnosis of ‎postintubation tracheal stenosis." Asian Cardiovascular and Thoracic Annals 21.2 ‎‎(2013): 181-186.‎

نسرين امينيان ،‎ ‎دكتر مهدي زنگي،‎ ‎دکتر رويا‎ ‎فرزانگان ،‎ ‎دكتر‎ ‎كامبيز شيخّي‎ ‎، دكتر محمد بهگام ‏شادمهر،‎ ‎بررسي‎ ‎تأثير‎ ‎ژورنال‎ ‎كلاب‎ ‎آموزشي‎ ‎براي‎ ‎دستياران‎ ‎رشته‎ ‎جراحي‎ ‎توراكس، نشريه‎ ‎جراحي‎ ‎ايران،‎ ‎دوره‎ ‎‏۲۱‏‎ ‎،‎ ‎شماره‎ ‎‏۳،‎ ‎سال‎ ‎‏۱۳۹۲‏

Ghorbani, Ali, et al. "A proposed grading system for post-intubation tracheal ‎stenosis." Tanaffos 11.3 (2012): 10-14.‎
Yousefizadeh, Amir, et al. "A 26 Year-Old Woman with AIDS and Pneumonia." ‎Tanaffos 12.2 (2013): 61-63‎
‎Aminian N, Roshandel T, Khajeian D, Zangi M, Shadmehr MB. Media mix for ‎awareness and health promotion (case study lung cancer patients‏.‏‎ Tanaffos 2013; ‎‎12(4): 42-47‎
Mehrian, Payam, et al. "Nonspecific Interstitial pneumonia (NSIP)/Overlap or ‎Distinct Entity: A case report from the National Research Institute of Tuberculosis ‎and Lung Disease (NRITLD)." Caspian journal of internal medicine 5.2 (2014): 118.‎
Sheikhnejad, R., et al. "Detection of aberrant methylation of 10 genes in genomic ‎DNA of lung tumors." Annals of oncology (2013): mdt332.‎

دكتر‎ ‎سعادت‎ ‎محرابي‎ ‎سي‎ ‎سخت ،‎ ‎دكتر‎ ‎ساويز‎ ‎پژهان ،‎ ‎دكتر‎ ‎سيدرضا‎ ‎ثاقبي‎ ‎، دكتر‎ ‎فرحناز‎ ‎صادق‎ ‎بيگي، دكتر‎ ‎عزيزالله‎ ‎عباسي‎ ‎دزفولي،‎ ‎دكترمحمدبهگام‎ ‎شادمهر، دكتر‎ ‎ابوالقاسم‎ ‎دانشور‎ ‎كاخكي،‎ ‎دكتر‎ ‎كامبيز‎ ‎شيخي ، تخليه‎ ‎خودبخود‎ ‎و‎ ‎بهبودي‎ ‎كيست‎ ‎هيداتيد‎ ‎ريه‎ ‎بدون‎ ‎مداخله‎ ‎جراحي، نشريه‎ ‎جراحي‎ ‎ايران،‎ ‎دوره‎ ‎‏۲۱‏‎ ‎،‎ ‎شماره‎ ‎‏۴،‎ ‎سال‎ ‎‏۱۳۹۲‏

Jamaati, Hamid Reza, et al. "Association between Severity of Chronic Obstructive ‎Pulmonary Disease and Lung Function Tests." Tanaffos 12.1 (2013): 36-41‎
Naghan, Parisa Adimi, et al. "Venous Thromboembolism in Medical Critically Ill ‎Patients: Prevalence and Incidence." Acta Medica Iranica 51.3 (2013): 168-171‎

Home | Contact Us| About Us| Research| Articles| News|
Copyright © 2013 TDRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماريهاي ريوي(بيمارستان دكتر مسيح دانشوري) می باشد .