عنوان هاي مطرح شده در ژرنال كلاب سال 1392 ، در صورت تمايل براي دريافت مقالات كامل مي توانيد به آدرس tdrc.nriltd@yahoo.comهمراه با مشخصات خود ايميل زده و مقالات را دريافت نمايد.

 

تنگي ناي بدنبال انتوباسيون

دكورتيكاسيون

دیورتیکولها، کیستها و تومورهای خوش خیم مری

جايگاه جراحي در درمان Small Cell Lung Cancer

Thymomas

Superior Sulcus Tumors

بيهوشي در جراحي توراكس

مديريت مصرف آنتي بيوتيكها، ضد انعقادها و ضد اسيد ها پيراسيون اعمال حراحي توراكس

تنگي هاي غير تومورال و ناشايع ناي

 

 


Home | Contact Us| About Us| Research| Articles| News|
Copyright © 2013 TDRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماريهاي ريوي(بيمارستان دكتر مسيح دانشوري) می باشد .