عنوان هاي مطرح شده در ژرنال كلاب سال 1391 ، در صورت تمايل براي دريافت مقالات كامل مي توانيد به آدرس tdrc.nriltd@yahoo.comهمراه با مشخصات خود ايميل زده و مقالات را دريافت نمايد.

 

صدمات ريه و قفسه سينه

هرني هياتال

تومورهاي غير شايع ريه

مرحله بندي جديد سرطان هاي ريه

عفونت هاي جدار قفسه سينه و مدياستن

كيست هاي مدياستن

تومورهاي نورواندوكرين ريه

ارزيابي هاي قبل از عمل در جراحي توراكس

ناهنجاري هاي جدار قفسه سينه

كانسر كارديا

كانسر مري توراسيك


Home | Contact Us| About Us| Research| Articles| News|
Copyright © 2013 TDRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماريهاي ريوي(بيمارستان دكتر مسيح دانشوري) می باشد .