عنوان هاي مطرح شده در ژرنال كلاب سال 1390 ، در صورت تمايل براي دريافت مقالات كامل مي توانيد به آدرس tdrc.nriltd@yahoo.comهمراه با مشخصات خود ايميل زده و مقالات را دريافت نمايد.

 

كانسر هاي تيروئيد با تهاجم به مجاري هوايي

تنگي هاي ساب گلوت

مدياستينيت بدنبال استرنوتومي

نقش جراحي در تشخيص و درمان پلورزي هاي سلي

نقش جراحي در تشخيص و درمان سل ريوي

عوارض جراحي در پيوند ريه

نقش راديولوژي در جراحي توراكس

ارزيابي قلب، قبل از اعمال جراحي توراكس

آمپيم


Home | Contact Us| About Us| Research| Articles| News|
Copyright © 2013 TDRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماريهاي ريوي(بيمارستان دكتر مسيح دانشوري) می باشد .