صفحه اصلي > آموزش > ژورنال کلاب 
 
 

برگزاري هفتادمين جلسه Journal Club    

انجمن جراحان توراكس ايران

 

 

موضوع: تازه هاي مزوتليوما

 

 

بدينوسيله از كليه همكاران علاقه مند جهت شركت در اين جلسه علمي دعوت بعمل مي آيد.

 

زمان: دوشنبه 94/02/29ساعت 8 لغايت 10 شب به صرف شام

مكان: ‌تالار مرواريد- بيمارستان آتيه

 

 

دكتر محمد بهگام شادمهر

دبير انجمن جراحان توراكس


Home | Contact Us| About Us| Research| Articles| News|
Copyright © 2013 TDRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماريهاي ريوي(بيمارستان دكتر مسيح دانشوري) می باشد .