صفحه اصلي > آموزش > آزمایشگاه تجربی- حیوانی 
 
 

آزمایشگاه حیوانات مرکز تحقیقات بیماری های نای

آزمایشگاه حیوانات مرکز تحقیقات بیماری های نای با قابلیت انجام اعمال جراحی و نگهداری از حیوانات کوچک آزمایشگاهی پذیرای متخصصین علاقه مند به تحقیقات تجربی می باشد.

در این واحد، ضمن انجام فعالیت های پژوهشی ، برگزاری کارگاههای آموزشی و انجام اقدام درمانی روی مدل حیوانی امکان کسب تجربه های واقعی برای فراگیران را میسر می سازد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

· الف- آموزش عملی آشنایی با تجهيزات مربوط به ارايه خدمات درماني در حوزه ي بيماريهاي قفسه سينه

· ب- نحوه ي باز كردن راه هوايي در عمليات پيشرفته احيا از قبيل كریكوتيروئيدتومي ،تراكوستومي ، انتوباسیون  بر روي مولاژ و حیوانات آزمایشگاهی از قبیل سگ

· ج-آموزش نحوه ي تعبيه ي لوله سينه (chest tube) بر روي سگ

در حال حاضر امکان نگهداری از Rat؛ Rabbit؛ Mouseدر آزمایشگاه حیوانات وجود دارد.

لذا پژوهشگرانی که بر روی پروسجرهای درمانی کار می کنند می توانند مرحله ی اولیه و تجربی پژوهش را در این آزمایشگاه انجام داده و مجوز ورود به کارآزمایی بالینی را کسب نمایند. همچنین محققین عرصه ی مهندسی پزشکی ؛ بیوتکنولوژی و مهندسی بافت سازه های ساخته شده ی آزمایشگاهی را پس از طی مراحل تحقیقات invitroبرای بررسی invivoمی توانند با این مرکز همکاری داشته باشند. جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره تماس 27122016 ارتباط برقرار نمایید.

 


Home | Contact Us| About Us| Research| Articles| News|
Copyright © 2013 TDRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماريهاي ريوي(بيمارستان دكتر مسيح دانشوري) می باشد .