صفحه اصلي > آموزش > واحد مهارت های بالینی 
 
 

واحد مهارتهاي باليني

به واسطة روند کوتاه شدن دورة بستری در بیمارستانها، افزایش مراقبت بیماران در جامعه، اغلب افراد بستری در بیمارستان موقعیت مناسبی  برای یادگیری مهارتهای بالینی پایه فراگيران نمي‌باشند. از سوی دیگر، با توجه به محدودیت های یادگیری بر بالین بیمار و مورد توجه قرار گرفتن حقوق بیماران، امروزه تأکید بر آموزش مهارتهای بالینی و ارتباطی و ایجاد نگرش در كارگاه هاي مهارت هاي باليني (Skill Lab) درفراگيران بسیار مورد توجه قرار گرفته است.مرکز یادگیری مهارتهای بالیني (CSLC (Clinical Skills Learning Centerدر پاسخ به تغییرات ایجاد شده درنحوة آموزش، فرصتی را فراهم می‌آورد تا فراگيران  با استفاده ازانواع وسایل کمک آموزشی، مدلها و مانکن ها بتوانند مهارتهای بالینی وارتباطی خود را در محیطی آرام و کنترل شده افزایش دهند

 

امكانات:

دو عدد شبيه ساز (مولا‍ژ ) و پنج عدد وسليه كمك آموزشي  جهت آموزش اصول پايه جراحي هاي اندوسكوپيك بخصوص توراكوسكوپي

شبيه ساز (مولا‍ژ ) انتوباسيون( لوله گذاري) بزرگسالadult intubationوكريكوتيروئيدتومي ( ا(crycoid stick trainer

 

اهداف

آموزش مهارتهای ارتباطی و مصاحبه

آموزش مهارتهای معاینه فیزیکی

ارزیابی فراگیران

برگزاری انواع کارگاه ها

 


Home | Contact Us| About Us| Research| Articles| News|
Copyright © 2013 TDRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماريهاي ريوي(بيمارستان دكتر مسيح دانشوري) می باشد .