صفحه اصلي > پژوهش > پایان نامه 
 
 

پایان نامه های سال 1390:

 

1. دکترای تخصصی در رشته بیهوشی

عنوان: مقايسه اثر مرفين اينترپلورال و مرفين وریدی در كنترل درد پس از توراکوسکوپی با كمك ويدئو (VATS )در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری در سال 1389

استاد راهنما: دکتر شیده دبیر و دکتر طاهره پارسا

استاد مشاور: دکتر بدیع الزمان رادپی

دستیار: دکتر علیرضا هدایتی

گروه بیهوشی، بیمارستان مسیح دانشوری

 

 

2. دکترای فوق تخصصی در رشته ریه

عنوان: مقايسه کفایت نمونه های حاصل از کرایوبیوپسی با بیوپسی برونشیال معمولی در ضایعات داخل برونش

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا جباری دارجانی

استاد مشاور: دکتر اردا کیانی و دکتر فروزان محمدی

دستیار: دکتر رامین سامی

گروه بیماری های داخلی –بیماری های ریه بالغین، بیمارستان مسیح دانشوری

 

 

3. دکترای فوق تخصصی در رشته جراحی توراکس

عنوان: طراحی و ارزیابی سیستم طبقه بندی تنگی تراشه ناشی از لوله گذاری نای

استاد راهنما: دکتر عزیز الله عباسی

استاد مشاور: دکتر محمد بهگام شادمهر و دکتر علی اصغر کلاهی

دستیار: دکتر علی قربانی

گروه جراحی توراکس، بیمارستان مسیح دانشوری

 


Home | Contact Us| About Us| Research| Articles| News|
Copyright © 2013 TDRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماريهاي ريوي(بيمارستان دكتر مسيح دانشوري) می باشد .