صفحه اصلي > درباره ما > شوراي پژوهشي 
 
 

شوراي پژوهشي مركز تحقيقات بيماريهاي ناي

 
       گروه جراحي توراكس
دكتر عزيزااله عباسي

 فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراكس)،  استاد

مشاهده رزومه


Google Scholar
Scopus Author ID : 7005977895
ORCID ID : 0000-0002-1086-000X

دكتر محمد بهگام شادمهر

فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراكس)،  استاد

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6507397973
ORCID ID : 0000-0002-3303-6750

دكتر ساويز پژهان

فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراكس)،  استاديار

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 16507222700
ORCID ID : 0000-0002-5291-2971

دكتر ابوالقاسم دانشور

فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراكس)،  دانشیار

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 16505925300
ORCID ID : 0000-0002-8498-9324

 

دكتر فرحناز صادق بيگي

فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراكس)،  استاديار

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 00000000
ORCID ID : 0000-0002-2552-5749

 

دكتر سيد رضا ثاقبي

فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراكس)،  استاديار

مشاهده روزمه

Google Scholar
Scopus Author ID : 36198836400
ORCID ID : 0000-0001-6592-1087

دكتر كامبيز شيخي

فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراكس)،  استاديار

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 37040772400
ORCID ID : 0000-0002-4609-225X

             گروه داخلي ريه
دكتر حميدرضا جباري

  فوق تخصص داخلی ریه، استاد

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 55640351100
ORCID ID : 0000-0002-0863-0571

دكتر اردا كياني

فوق تخصص داخلی ریه، استاديار

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 23969224700
ORCID ID : 0000-0001-9765-3611

         گروه بيهوشي و ICU
دكتر شيده دبير

  متخصص بيهوشي، دانشيار

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6507042990
ORCID ID : 0000-0003-2242-7382

دكتر بهروز فرزانگان

  متخصص بیهوشی، فلوشیپICU ، استاديار 

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 24478384700
ORCID ID : 0000-0002-6353-5761

دكتر عليرضا جهانگيري

 

متخصص بيهوشي

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 56904223900
ORCID ID : 0000-0002-5514-3768

 

  گروه ENT  
دكتر جهانگير قرباني

  متخصص گوش و حلق و بيني

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6506572955
ORCID ID : 0000-0001-6209-1081

    گروه پژوهش هاي بنيادي  
دكتر رويا فرزانگان

 PhD

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 16506223600
ORCID ID : 0000-0001-5225-1205

دكتر شادي بني اسدي

متخصص فارماكولوژي

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6506639011
ORCID ID : 0000-0002-3918-0104

دكتر ماكان صدر

MD, PhD

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 29567551700
ORCID ID :
0000-0002-8781-8176

دكتر فريبا قرباني

 PhD

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 26654146800
ORCID ID : 0000-0002-2090-204X

دكتر سيد امير  مهاجراني

PhD

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 55175091400
ORCID ID : 0000-0002-7560-5165

 


Home | Contact Us| About Us| Research| Articles| News|
Copyright © 2013 TDRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماريهاي ريوي(بيمارستان دكتر مسيح دانشوري) می باشد .