صفحه اصلي > درباره ما > هيئت موسس 
 
 

 دكتر عزيزاله عباسي
فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراكس)، استاد

Google Scholar
Scopus Author ID : 7005977895
ORCID ID : 0000-0002-1086-000X

مشاهده رزومه
 

 

 دكتر محمد بهگام شادمهر
فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراكس)، استاد

Google Scholar
Scopus Author ID : 6507397973
ORCID ID : 0000-0002-3303-6750

                              مشاهده رزومهدكتر ساويز پژهان
فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراكس)،استاديار

Google Scholar
Scopus Author ID : 16507222700
ORCID ID : 0000-0002-5291-2971

                              مشاهده رزومه


دكتر حميد رضا جباري
فوق تخصص داخلي ريه، استاد

Google Scholar
Scopus Author ID : 55640351100
ORCID ID : 0000-0002-0863-0571

  مشاهده رزومه


دكتر مجید ملک محمد
فوق تخصص داخلی ریه، استادیار

Google Scholar
Scopus Author ID : 15848729800
ORCID ID : 0000-0001-5141-8114

   مشاهده رزومه

راه‌هاي ارتباط با ما
-شمارة تلفن مستقيم براي دريافت نظرات مردمي: 27122016
-پست الكترونيك (Tdrc.nritld@yahoo.com)


Home | Contact Us| About Us| Research| Articles| News|
Copyright © 2013 TDRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماريهاي ريوي(بيمارستان دكتر مسيح دانشوري) می باشد .