×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

سمینار تومور جدار قفسه سینه  تاریخ برگزاری: 13/8/89

اولین سمینار تومور جدار قفسه سینه با هدف  ارتقاء و به روز رسانی دانش جراحان عمومی در زمینه سرطان ریه و تومور های جدار قفسه سینه به مدت 1 روز برگزارشده است.

 در این سمینار انواع تومورهای قفسه سینه، روشهای تشخیصی تومورهای جدار قفسه سینه، درمان جراحی، روشهای بازسازی نواقص جدار قفسه سینه بعد از جراحی، اپیدمیولوژی و پاتولوژی انواع تومورهای ریه، درمان جراحی و سرطان های ریه  تدریس شد

در پایان گواهینامه باز آموزی با امتیاز 5  به شرکت کنندگان اعطا شد.

در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کارگاه های آتی با شماره تلفن 27122016 و یا آدرس ایمیل:  tdrc.nritld@yahoo.com: mailتماس حاصل فرمایید

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب