×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

گارکاه برونکوسکوپی  تاریخ های برگزاری: 1391/10/1

اولین دوره از  کارگاه برونکوسکوپی با هدف  آموزش روش آموزش برونکوسکوپی فیبرو اپتیک و وریژید و نحوه نگهداری از برونکوسکوپ به مدت 1 روز برای فوق تخصصین جراحی توراکس و کارشناسان پرستاری برگزارشده است.

 در این کارگاه سرفصل هایی بصورت تئوری و عملی با عنوان برونکوسکوپی تشخیصی و طرز نگهداری از برونکوسکوپ» مباحث آماده سازی بیمار جهت انجام برونکوسکوپی، روشهای همکاری پرستاران در انجام برونکوسکوپی، نگهداری بیمار پس از انجام برونکوسکوپی و ریکاوری و طریقه شستشو و تمیز کردن و نگهداری دستگاه برونکوسکوپی فیبرو اپتیک و ریژید مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. 

در پایان گواهینامه باز آموزی با امتیاز به شرکت کنندگان اعطا شد.

 

 

 

 

تنظیمات قالب