صفحه اصلي > پژوهش > تحقيقات دانش بنيادي 
 
 

 تحقيق بنيادي: انواعي از تحقيق ميباشد كه نتايح آن در زمان انجام تحقيق كاربرد ندارد. حس كنجكاوي محقق مهمترين نيروي محركه جهت اجراي اينگونه پژوهش ها مي باشد كه اصولأ پژوهش هاي پرخرجي هم هستند. به عنوان مثال بررسي دماي مركزي خورشيد در حال حاضر كاربردي ندارد، از طرفی بيان مسئله لگاريتم در600 سال پيش كه هرگز نياز جامعه نبوده در آن زمان تحقيقي بنيادي محسوب مي شده ولی امروز بسياري از محاسبات پيچيده بدون استفاده از لگاريتم غير ممكن مي گردند.

به عبارت دیگر تحقیق بنیادی تحقيقي است كه براي گسترش و بسط دانش يا علوم پايه طرح مي گردد و ممكن است همه يا قسمتي از آن در آينده كاربرد داشته باشد ولي معمولأ خود محقق در كاربرد نقشي ندارد. خروجي تحقيقات پايه يا بنيادي علم است . اين اطلاعات وارد جامعه و پژوهشگاهها مي شوند و کم کم تبديل به تكنولوژي مي گردند.

خط مشی
جهت مشاهده اطلاعات کلیک نمائید.
گروه پژوهشی
جهت مشاهده اطلاعات کلیک نمائید.

طرح تحقیقاتی
جهت مشاهده اطلاعات کلیک نمائید.


Home | Contact Us| About Us| Research| Articles| News|
Copyright © 2013 TDRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماريهاي ريوي(بيمارستان دكتر مسيح دانشوري) می باشد .