صفحه اصلي > آموزش > آزمایشگاه تجربی- حیوانی 
 
 

واحد آزمايشگاه تجربي - حيواني

مركز تحقيقات ناي در پاسخ به نياز دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي در خصوص يادگيري مهارت هاي باليني اقدام به راه اندازي آزمايشگاه     تجربي –حيواني در پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي در تابستان 1390 نمود تا ضمن رعايت كدهاي اخلاقي، زیر نظر متخصصین مربوطه بتواند گامي مؤثر در توانمندسازي نيروي انساني بردارد.

در حال حاضر در اين آزمايشگاه امکان انجام فعالیت های ذیل میسر می باشد:

طرح هاي تحقيقاتي تجربي روي حيوانات كوچك و متوسط که در آن مركز تحقيقات بیماری های ناي مجري يا همكار طرح باشد.

برگزاري كارگاه آموزشي كسب مهارت هاي باليني به صورت ماهانه در خصوص

الف- آموزش عملی  آشنایی با تجهيزات مربوط به ارايه خدمات درماني در حوزه ي بيماريهاي قفسه سينه

 ب-  نحوه ي بازكردن راه هوایي در صحنه حادثه و عمليات مقدماتي احيا بر روي مولاژ

      ج-  نحوه ي باز كردن راه هوايي در عمليات پيشرفته احيا از قبيل كریكوتيروئيدتومي ،تراكوستومي ،انتوباسیون  بر روي مولاژ و حيوانات آزمايشگاهي از قبيل سگ.

      د-آموزش نحوه ي تعبيه ي لوله سينه (chest tube) بر روي سگ

لازم به ذكر است تعداد افراد شركت كننده در كارگاه امكان انجام تمام پروسيجرها را براي تك تك شرکت کنندگان در کارگاه  فراهم مي آورد.


Home | Contact Us| About Us| Research| Articles| News|
Copyright © 2013 TDRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماريهاي ريوي(بيمارستان دكتر مسيح دانشوري) می باشد .